fbpx
top

Vil nekte utviste utlendinger gratis advokathjelp

Utlendinger som utvises fra Norge fordi de ikke reiser frivillig, bør miste retten til gratis rettshjelp, foreslår Justisdepartementet. NOAS går imot forslaget og mener den foreslåtte endringen er urimelig blant annet fordi mange utlendinger ikke er vant til å forholde seg til offentlig forvaltning. Også Amnesty er uenig i forslaget.

sdgfsd