fbpx
top

Vil ikke ta flere syriske flyktninger

Regjeringen vil ikke ta flere syriske flyktninger i 2015 enn i år. I budsjettforslaget sies det ingen ting om prioriteringer av syke flyktninger.

Regjeringen foreslår å videreføre samme antall syriske kvoteflyktninger som i år: 500 syriske flyktninger på egen kvote og 500 syriske flyktninger innenfor den ordinære kvoten overføringsflyktninger på 1200. Det vil si at Norge heller ikke i 2015 skal ta flere enn totalt 1700 kvoteflyktninger.

NOAS utfordrer KrF og Venstre til å øke antallet kvoteflyktninger og tydeliggjøre en prioritering av de flyktninger som mest trenger bistand i Norge. I dag praktiseres en vekting av ulike grupper kvoteflyktninger, som skal hindre at for mange syke kvoteflyktninger hentes til Norge.