fbpx
top

Vil ha færre asylklager

Bjarne Håkon Hanssen vil fjerne asylsøkeres adgang til å trenere utsendelsen etter et endelig avslag. NOAS er overrasket over forslaget.