fbpx
top

Viktig informasjon til somaliere med endelig avslag

På grunn av den spente sikkerhetssituasjonen i det sentrale og sørlige Somalia har Utlendingsnemnda (UNE) opphevd utreiseplikten for somaliere som kommer fra disse områdene. Du kan selv kontakte UNE og be dem vurdere saken din på nytt. NOAS har laget en generell omgjøringsbegjæring som du kan fylle ut og underskrive.

På grunn av den spente sikkerhetssituasjonen i det sentrale og sørlige Somalia har Utlendingsnemnda (UNE) sendt ut en pressemelding hvor de opphever utreiseplikten for somaliere som kommer fra disse områdene.
 
Der UNE mener det finnes individuelle beskyttelsesbehov eller sterke humanitære grunner vil de gi en vanlig oppholdstillatelse. Etter at utreiseplikten ble opphevet har UNE i flere saker innvilget en midlertidig oppholdstillatelse til asylsøkere som kommer fra de sentrale og sørlige delene selv om det ikke er vurdert å være individuelle grunner for å gi opphold. Tillatelsen er da gitt på grunn av sikkerhetssituasjonen. Det er viktig å bemerke at dette bare gjelder personer som etter UNE sin oppfatning kommer fra de sentrale og sørlige delene av Somalia. Vi må også presisere at NOAS selvfølgelig ikke kan garantere at det vil bli gitt opphold i fremtidige saker.
 
NOAS har begrensede ressurser og vi kan derfor ikke gå inn i et stort antall saker. Du kan selv kontakte UNE og be dem vurdere saken din på nytt. Dersom du ønsker det kan du laste ned en generell omgjøringsbegjæring som du kan fylle ut og underskrive. Hvis du sender denne til UNE er det viktig at du oppgir din adresse så UNE vet hvor de skal sende vedtaket.
 
Dersom du ikke ennå har fått et endelig vedtak fra UNE, eller har viktig ny informasjon i saken som gjelder deg spesielt, kan du selvfølgelig kontakte NOAS. Vi vil da gjennomgå saken og gi deg en tilbakemelding på om vi kan hjelpe deg.