fbpx
top

Viktig informasjon til barnefamilier med asylavslag!

Lang oppholdstid i Norge for familier med barn skal tillegges særlig vekt i vurderingen av om det skal gis oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn. Denne bestemmelsen trådte i kraft 1. juni 2007. NOAS har laget et skjema for barnefamilier som tidligere har fått avslag på asyl og som har lang oppholdstid i Norge. Dette kan sendes til Utlendingsnemnda, som da vil vurderer deres sak på nytt. Husk å legge ved oppdatert informasjon om situasjonen for dine barn, eksempelvis deltakelsen i barnehage, skole og fritidsaktiviteter og/eller andre forhold som tilsier at barnet er særlig knyttet til det norske samfunnet. Skjemaet finner du her:

————————————–

Utlendingsnemnda

Postboks 8165 Dep
0034 Oslo
 
Dato:
 
Navn:

Duf.nr:

Med barn:
                                                        
Barnas Duf.nr:
 
 
 
Adresse:
 
 
Søknad om asyl – borger av …
omgjøringsbegjæring – begjæring om utsatt iverksettelse
 
Vi vil med dette be Utlendingsnemnda vurdere vår sak på nytt.
 
Det vises til utlendingsforskriften § 21 b:
 
”Ved vurderingen av sterke menneskelige hensyn etter utlendingsloven § 8 annet ledd, skal barns tilknytning til riket tillegges særlig vekt.”
 
Det anføres at tilknytningen til Norge i denne saken er så sterk at det foreligger sterke menneskelige hensyn som tilsier at oppholdstillatelse bør gis. Vi ber derfor om at Utlendingsnemnda innvilger oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 8 annet ledd, jf utlendingsforskriften § 21 annet ledd og § 21 b.
 
Det bes om at det blir gitt utsatt iverksettelse inntil Utlendingsnemnda har tatt stilling til omgjøringsbegjæringen.
 
Vi vedlegger en omtale av barnets/barnas tilknytning til Norge.
 
 
 
Med vennlig hilsen