fbpx
top

Viktig informasjon til asylsøkere fra Mosul by i Irak!

 

NOAS hadde den 10. mai et møte med ledelsen i Utlendingsnemnda (UNE), og vi ble orientert om at UNE har endret sitt syn på situasjonen i Mosul by. UNE anser  situasjonen i byen som mer utrygg enn tidligere. Slik NOAS ser det innebærer denne endringen at asylsøkere fra dette området, og som allerede har fått avslag i UNE, bør få sine saker vurdert på nytt. Merk at UNEs endrede vurdering av sikkerhetssitusjonen i Mosul by ikke behøver å bety at tidligere avslag vil bli omgjort. Vi har utarbeidet et skjema som kan brukes til å søke UNE om å få saken gjenopptatt. Skjemaet finner du her: 

—————————————

Asylsøkers navn:

 
Adresse:
 
 
 
 
 
Utlendingsnemnda
Postboks 8165
0034 Oslo
 
 
Sted:
Dato:
 
 
DUF NR:
BEGJÆRING OM OMGJØRING OG UTSATT IVERKSETTELSE
 
Undertegnede anmoder herved om at avslag i min asylsøknad omgjøres iht Utlendingslovens § 17, subsidiært Ul. § 15.
 
Jeg viser til at Utlendingsnemnda ifølge informasjon til NOAS av 10. mai 2007 har endret sitt syn på sikkerhetssituasjonen i Mosul by. Undertegnede kommer fra Mosul by og har tidligere fått avslag i UNE. På denne bakgrunn begjæres omgjøring av vedtak, samt utsatt iverksettelse for tidligere avslag.
 
 
 
 
Signatur: