fbpx
top

Viktig informasjon til barn og unge som skal få asylsaken behandlet på nytt

Viktig informasjon om den nye behandlingen av sakene til en gruppe barn og unge som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere.

14. november 2017 bestemte Stortinget at det skal innføres nye «sårbarhetskriterier» i vurderingen av asylsakene til enslige mindreårige asylsøkere. Stortinget bestemte også at en gruppe barn og unge som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere skal få sakene sine behandlet på nytt, og at de unge ikke skal sendes ut av Norge før denne vurderingen har skjedd.

For å vite om du kan få saken din behandlet på nytt, må du sjekke det siste vedtaket du har fått – enten det er fra Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE). Du kan få saken din behandlet på nytt dersom du: 

  • fikk vedtaket mellom 1. oktober 2016 og 1. februar 2018, og
  • har fått en tidsbegrenset oppholdstillatelse frem til du fyller/fylte 18 år (det står i vedtaket at du har fått oppholdstillatelse i henhold til utlendingsforskriften § 8-8), og
  • du har fått beskjed om at selv om du ikke kan reise til hjemstedet ditt, kan du reise til andre steder i hjemlandet ditt (det er henvist til internflukt etter utlendingsloven § 28 femte ledd i vedtaket). Dette gjelder også saker der UDI har henvist søkeren til internflukt i klageoversendelsen og UNE ikke har behandlet klagen.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på UDIs nettsider: https://www.udi.no/skal-soke/beskyttelse/ny-soknad-om-beskyttelse-asyl/

 

Ønsker du informasjon fra NOAS?

Ønsker du informasjon fra NOAS om den nye behandlingen av sakene, ta kontakt med oss:

Telefon: 479 73 193 (også tilgjengelig på WhatsApp)

E-post: veiledning@noas.org