fbpx
top

Videoen So You Think You Can Stay sett av 160 000!

Det fiktive talentshowet for asylsøkere So You Think You Can Stay er i løpet av én uke sett av 160 000 mennesker. Videoen ble sluppet torsdag 28. mai, og har spredd seg raskt i sosiale medier.

I videoen møter du Amir Najjer fra Gaza, som har blitt torturert i hjemlandet og som ifølge FN ikke bør sendes tilbake dit. Han har likevel fått avslag på asylsøknaden sin i Norge.

Se Amirs audition

So You Think You Can Stay er en kampanje fra Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS). Formålet er å skape en bedre forståelse av hvem asylsøkere med avslag er.

– Asylsøkere med avslag får ofte negativ oppmerksomhet i mediene. Vi vil formidle historiene til en del av disse menneskene, og vise at det i mange tilfeller er snakk om personer som har gode grunner til å frykte forfølgelse i hjemlandet, sier Mari Seilskjær, rådgiver i NOAS.

Kampanjen presenterer Amir og andre asylsøkere som får avslag av norske myndigheter. Deltakerne i showet er fiktive personer, men historiene deres bygger på reelle problemstillinger fra asylsaker NOAS arbeider med. Asylsøkere i Norge får avslag på samme grunnlag som deltakerne i So You Think You Can Stay.

Norsk asylpraksis er streng, og mange får avslag i strid med FNs anbefalinger, sier Seilskjær.

På nettsiden SoYouThinkYouCanStay.com finnes mer informasjon deltakerne og hvorfor NOAS mener de bør få oppholdstillatelse i Norge.

NOAS har mottatt mange positive reaksjoner på kampanjen. Mange framhever at kontrasten mellom asylsøkernes alvorlige situasjon og den glatte gameshow-sjangeren gjør videoen særlig effektfull.

– Vi er glade for at kampanjen vekker interesse. Det finnes mange misforståelser om hvem asylsøkere med avslag er, og det er positivt at mange ser videoen og får et bedre innblikk i situasjonen for menneskene det er snakk om, sier Seilskjær.

So You Think You Can Stay er sett av over 77 900 personer på Youtube, og av nesten 70 000 på VGTV.no. I tillegg har over 15 000 sett videoen på facebook og DBTV.no.