fbpx
top

Vi tar ikke flykningers mentale helse på alvor

Linnea Näsholm ved Helsesenteret for papirløse migranter har bidratt i en ny bok om flykningers mentale helse: «Nordic Work with Traumatised Refugees – Do We Really Care».

– Vi tar ikke flyktningers mentale helse på alvor, og spesielt ikke helsen til de som får avslag på asyl (papirløse) som jeg tar for meg i mitt kapittel i boka, forteller Näsholm.

– I et land som Norge blir man posisjonert på ytterste marginen hvis man er territorielt innenfor men lovlig utenfor. En slik posisjon innvirker tydelig negativt på helsen, levekårene og velbefinnende. Svært begrensede rettigheter innenfor helse og sosial velferd innebærer for mange ikke bare risikoer for utnyttelse, men også utestengelse på arenaer for tilhørighet og sosial erkjennelse som menneske, forklarer Näsholm. Hun forteller at de på Helsesenteret ser at mange pasienters mentale helse påvirkes av illustrasjonen av papirløse i den offentlige diskurs, i form av en opplevelse av å være avbildet som kriminell, ikke eksisterende og lykkejeger.

– Etter min mening bør vi ikke blande migrasjon- og kriminalitetspolitikk med helsepolitikk. Vi bør gi helsehjelp etter behov uavhengig av legal status.

I boka blir Helsesenteret for papirløse migranter beskrevet som et tverrfaglig helsetilbud basert i hovedsak på frivillighet, og som en av få arenaer som er tydelig åpen for målgruppen.

– I det Psykiske helseprosjektet som kapitlet tar utgangspunkt i, prøver vi å lære om papirløses livssituasjon og opplevd helse. Vi forsøker å utvikle nye tilbud som kan møte noen av de uttrykte mentale og psykososiale helseproblemer pasienter kommer med. I det offentlige helsevesenet møter vi som regel stengte dører foruten i akutte tilfeller. Forebyggende eller lindrende tiltak rommer ikke de uten gyldig opphold, hvilket innebærer at vi er ikke bare en svært viktig arena for en gruppe mennesker som er en av de mest sårbare i samfunnet, men også opplever at vi og våre frivillige alene bærer stort ansvar for helseproblematikk som bør bli møtt i det offentlige helsevesenet.

Les mer om «Nordic Work with Traumatised Refugees – Do We Really Care»: http://www.cambridgescholars.com/nordic-work-with-traumatised-refugees