fbpx
top

Vi står sammen mot ondskap og menneskefientlighet

De grusomme, meningsløse hendelsene i Oslo sentrum og på Utøya preger oss alle, og vil fortsette å gjøre det i lang tid. Nå er det vår felles oppgave å vise at humanismen i det norske samfunnet er sterkere enn selv de aller verste ugjerninger.


De grusomme, meningsløse hendelsene i Oslo sentrum og på Utøya preger oss alle, og vil fortsette å gjøre det i lang tid.

Våre tanker går til alle dem som er direkte berørt av tragedien, spesielt de som har mistet en eller flere av sine nærmeste. Vi ønsker å uttrykke stor takk til alle som har gjort og gjør en uvurdelig innsats med å hjelpe dem som er rammet. Vi er stolte over en statsminister og regjering som insisterer på at ondskap og menneskefiendtlighet skal møtes med mer åpenhet, mer demokrati, og troen på at mangfold og medmenneskelighet er en styrke, ikke en svakhet for Norge. Regjeringens kloke, medfølende og samlende håndtering av situasjonen gir respekt og tillit, ikke minst fordi vi vet at de selv som enkeltindivider personlig er sterkt berørte.

Det er ikke bare nordmenn som har en nær og sterk opplevelse av det som har skjedd. Flyktninger fra klodens mest voldsherjede områder, som Afghanistan og Somalia, har søkt seg til det som de med rette har oppfattet som et av verdens tryggeste land. Fredag 22. juli fikk de gjenoppleve hvordan tap av menneskelighet kan få de mest grusomme konsekvenser.

Ondskap og vold kan ramme hvor som helst og når som helst.

Nå er det vår felles oppgave å vise at humanismen i det norske samfunnet er sterkere enn selv de aller verste ugjerninger.

Ann-Magrit Austenå
Generalsekretær