fbpx
top

Verdig retur

En trygg, verdig og effektiv retur av asylsøkere med endelig avslag er viktig for å opprettholde asylinstituttets integritet. Det at et betydelig antall asylsøkere med avslag ikke reiser hjem frivillig, representerer en presserende utfordring for norsk asylforvaltning. At personer lever i en situasjon der de har sterk begrensede rettigheter er verken bra for den det gjelder eller samfunnet for øvrig. Prinsipielt støtter NOAS alle returprogrammer til områder som ikke anses for generelt utrygge av FNs høykommissær for flyktninger. Det er i asylsøkerens interesse å ta i mot hjelp til en verdig retur, spesielt når alternativet er å risikere tvangsretur uten noen form for støtte til reetablering i hjemlandet.