fbpx
top

Ventetiden for asylavhør kortes til to uker?

Justisminister Odd Einar Dørum setter som mål at asylsøkere skal slippe å vente lenger enn to uker på politiavhøret. Dette melder Aftenposten, søndag 21.11.99. Det betyr i så fall en drastisk forbedring fra dagens situasjon, hvor asylsøkere har måttet vente så lenge som 7 måneder før politiavhøret. I følge Aftenposten ber regjeringen nå Stortinget om å gi en ekstrabevilgning på 17 millioner til politiet. Disse midlene vil bli øremerket asylavhør før nyttår, og skal bidra til å korte ned køen av asylsøkere som nå venter på asylavhøret.

Justisminister Odd Einar Dørum setter som mål at asylsøkere skal slippe å vente lenger enn to uker på politiavhøret. Dette melder Aftenposten, søndag 21.11.99. Det betyr i så fall en drastisk forbedring fra dagens situasjon, hvor asylsøkere har måttet vente så lenge som 7 måneder før politiavhøret. I følge Aftenposten ber regjeringen nå Stortinget om å gi en ekstrabevilgning på 17 millioner til politiet. Disse midlene vil bli øremerket asylavhør før nyttår, og skal bidra til å korte ned køen av asylsøkere som nå venter på asylavhøret.

Svært positivt, mener NOAS

Dette er helt i samsvar med NOAS’ oppfordringer over lengre tid. Selv om initiativet kommer sent, ser vi svært positivt på meldingen fra justisministeren. Dette er uten tvil et viktig tiltak for å sikre asylsøkernes rettigheter. Det gjenstår imidlertid å se om initiativet har den ønskede effekt på kort sikt, da det etter vår erfaring ikke bare er de manglende økonomiske ressurser hos politiet som har forårsaket den lange ventetiden, men også andre faktorer, som mangelen på tolker og politiets interne prioriteringer.

Store forventninger

NOAS vil igjen minne om behovet for langsikte handlingsplaner og bevilgninger som sikrer gjennomføringen av asylavhør på sikt. Justisministeren skaper med dette utspillet store forventninger hos asylsøkerne, og NOAS mener det er viktig at disse forventningene innfris.

Aktuelle lenker:

  • Aftenposten 20.11.99: Asylsøkere får avhørsgaranti

  • NOAS reagerer på lang ventetid for asylavhør