fbpx
top

Veiledning etter avslag

NOAS tilbyr veiledning til asylsøkere som har avslag på sin asylsøknad. Veiledningstjenesten varer frem til 31.12.2020.

I en veiledningssamtale kan du snakke med en rådgiver om:

  • Hvorfor du har fått avslag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) i asylsaken din
  • Situasjonen din etter avslag på asylsøknaden
  • NOAS’ vurdering av saken din
  • Dine fremtidige alternativer
  • Eventuelt andre spørsmål om asylprosessen

Vi tilbyr veiledningssamtaler med rådgivere som snakker arabisk, dari, farsi, kurdisk, tigre og tigrinja. For andre språk bruker vi tolk. NOAS dekker tolkeutgifter.

Se filmer på flere språk her