fbpx
top

Vedr. lengeværende barnefamilier

Fristen for å sende en omgjøringsbegjæring er nå endret til 1. august.

Fristen for å sende en omgjøringsbegjæring er nå endret til 1. august.
Se eventuelt mer informasjon på UDIs hjemmesider: UDI: Omgjøringsanmodninger på asylvedtak fremmet av lengeværende barn og barnefamilier

Vi ønsker videre å fremheve at NOAS’ standardomgjøringsbegjæring kun utgjør et utgangspunkt. Det er meget viktig at alle også sender inn informasjon / argumentasjon knyttet til de individuelle forholdene, fortrinnsvis ved hjelp av en advokat.

NOAS, 29. juni 2004 (oppdatert 8. juli 2004)