fbpx
top

Varsler flere asylavslag

Justisminister Knut Storberget (Ap) har bedt UDI og politiet om å intensivere returen av asylsøkere som tidligere ville blitt sendt til Hellas. – De som ikke tilfredsstiller kravene for opphold, skal returnere raskt til hjemlandet. Nå er det viktig å få signalisert utad at vi vil behandle sakene som relaterer seg til Hellas, sier justisminister Knut Storberget. Konstituert generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Sylo Taraku, er ikke overrasket over at Storberget ønsker fortgang i arbeidet med å returnere asylsøkerne som omfattes av Dublin-avtalen. NOAS-lederen mener den norske asylpolitikken er sterkt preget av frykten for en økt tilstrømning av asylsøkere. – Asylpolitikken er hele tiden preget av redselen for å få flere asylsøkere. Derfor hadde ikke Norge lyst til å stoppe returen til Hellas, men ble nødt da EMD ba om det, sier Taraku.

Justisminister Knut Storberget (Ap) har bedt UDI og politiet om å intensivere returen av asylsøkere som tidligere ville blitt sendt til Hellas. – De som ikke tilfredsstiller kravene for opphold, skal returnere raskt til hjemlandet. Nå er det viktig å få signalisert utad at vi vil behandle sakene som relaterer seg til Hellas, sier justisminister Knut Storberget.

Full stans. 12. oktober stanset Norge all retur av asylsøkere til Hellas etter anmodning fra Menneskerettighetsdomstolen (EMD).  Hittil har norske myndigheter sendt 260 personer til Hellas i medhold av den såkalte Dublin-forordningen, som går ut på at en asylsøknad skal behandles i det første europeiske landet en asylsøker kommer til. Nå skal asylsøkere som tidligere ville blitt returnert til Hellas, få sakene raskt behandlet i Norge – slik at de i stedet kan sendes tilbake til hjemlandet eller få lovlig opphold i Norge.

– Mer effektive.  – Vi skal bli mer effektive i saksbehandling og retur av asylsøkere. I stedet for å bli returnert til Hellas med ubehandlet sak, blir man nå returnert til hjemlandet med behandlet sak, sier justisministeren. UDI har fått instruks om å prioritere de sakene der det erfaringsmessig er høy avslagsprosent. – Men de som har behov for beskyttelse, vil få innvilget asyl i Norge, forsikrer Storberget. Norge har lenge blitt kritisert for å returnere asylsøkere til Hellas der situasjonen for asylsøkere er svært dårlig. Menneskerettighetsdomstolen har nå en sak til behandling som gjelder en asylsøker som har returnert til Hellas fra Belgia. De har bedt norske myndigheter om å stanse alle returer inntil EMD har avsagt dom i saken. Det er ikke klart når denne dommen vil foreligge. Også Storbritannia, Nederland og Danmark har midlertidig stanset tvangsreturer av asylsøkere til Hellas etter Dublin-forordningen.

Signaleffekt. Konstituert generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Sylo Taraku, er ikke overrasket over at Storberget ønsker fortgang i arbeidet med å returnere asylsøkerne som omfattes av Dublin-avtalen. – Dette viser at Justisdepartementet er redd for signaleffekten og vil si klart ifra: Ikke kom til Norge, vi er strenge. Selv om dere ikke blir sendt til Hellas, vil dere bli sendt hjem, sier Taraku. NOAS-lederen mener den norske asylpolitikken er sterkt preget av frykten for en økt tilstrømning av asylsøkere. – Asylpolitikken er hele tiden preget av redselen for å få flere asylsøkere. Derfor hadde ikke Norge lyst til å stoppe returen til Hellas, men ble nødt da EMD ba om det, sier Taraku.