fbpx
top

Vår doble holdning

For andre gang har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet målt befolkningens holdninger til spørsmål som gjelder innvandring og integrering. Resultatet er ikke lystig lesning og reflekterer usikkerhet og fremmedfrykt i mange viktige spørsmål.