fbpx
top

Valgdebatt om norsk asyl- og flyktningpolitikk

NOAS og Flyktningerådet inviterer til partidebatt onsdag 15. august på Folkets Hus i Oslo.

NOAS og Flyktningerådet inviterer til partidebatt onsdag 15. august på Folkets Hus i Oslo.
Tid: kl. 13.00 – 15.30
Sted: Folkets Hus, Youngs gt. 11, Oslo

Påmelding: Umiddelbart til frode.kristoffersen@noas.org eller på telefon 22 36 56 60.

Vi vil rette søkelyset på partienes programmer i forbindelse med Stortingsvalget 2001.

FNs Høykommissær feiret nylig sitt 50 års jubileum gjennom å markere respekt for de mange flyktninger som lever i verden. I år det 50 år siden FNs Flyktningkonvensjon ble vedtatt.

I forbindelse med Stortingsvalget 2001 inviterer Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) og Flyktningerådet til paneldebatt med politikerne om norsk asyl- og flyktningepolitikk.

35-40 millioner mennesker er i dag på flukt, to tredeler av dem innenfor sitt eget land. Samtidig som stadig flere drives på flukt, er det urovekkende at viljen til å gi flyktninger beskyttelse blir mindre. Vi vil rette søkelyset på Norges internasjonale forpliktelser og retten til å søke asyl, og i særlig grad utfordre partiene på hva de vil gjøre for asylsøkere og flyktninger i Norge i de kommende fire år.

Asylsøkere og flyktninger er høyt profilert i mediebildet, men ofte ikke i partienes prioriteringer. Vi vil at denne dagen skal bidra til at valget i år også skal fokusere på menneskerettigheter og respekt for enkeltmenneskets rett til å søke og få beskyttelse fra forfølgelse.

Vi ønsker hjertelig velkommen til en interessant og opplysende debatt!

Norsk Organisasjon for Asylsøkere & Flyktningerådet

PROGRAM

Kl. 13.00 – Velkommen

Kl. 13.15 – Innledning til debatt

Kl. 13.30 – Paneldebatt:

Sylvia Brustad (Arbeiderpartiet)

Erna Solberg (Høyre)

Siv Jensen (Fremskrittspartiet)

Einar Steensnæs (Kristelig Folkeparti)

Åslaug Haga (Senterpartiet)

Odd Einar Dørum (Venstre)

Karin Andersen (SV)

Ordstyrer: Astrid Versto

Kl. 15.30 – Avslutning