fbpx
top

Uvitenhet gir asylavslag

Ifølge Nesteklikk 3. november hevder direktør i Utlendingsnemnda (UNE), Terje Skjeggestad at mangelfulle kunnskaper om forholdene i hjemlandene fører til at asylsøkere og andre får opphold på uriktig grunnlag. Om dette stemmer er det allikevel det minste problemet UNE har i dag.