fbpx
top

– Utvisningen et nederlag for menneskerettighetsarbeidet

– Vedtaket om å utvise mullah Krekar er et nederlag for menneskerettighetsarbeidet i Norge, sier NOAS’ generalsekretær, Morten Tjessem.

– Vedtaket om å utvise mullah Krekar er et nederlag for menneskerettighetsarbeidet i Norge, sier NOAS’ generalsekretær, Morten Tjessem.
– Norske myndigheters påstand om at Krekar er en trussel mot rikets sikkerhet, er hypotetisk og antagelig grunnløs, og bør ikke være tilstrekkelig for utvisning. Derimot har norske og internasjonale organisasjoner fremsatt godt begrunnede anklager mot Krekar for å ha spilt en rolle i alvorlige overgrep mot kurdere i Nord-Irak. Burde ikke ethvert moderne demokrati se en forpliktelse i å bidra til å forhindre overgrep mot sivile? spør Tjessem.

– Vi og flere andre organisasjoner har hele tiden insistert på nødvendigheten av en straffeforfølgning av Krekar i Norge. Norske myndigheters bidrag er det motsatte: Ingen straffeforfølgning, kun en norsk politieskorte tilbake til Krekars milits.

– Man kan bare forstå det slik at hensynet til norske, politiske forhold har vært utslagsgivende i Regjeringens vurdering, sier Tjessem. – Disse har helt fortrengt både hensynet til Krekars rettssikkerhet og hensynet til sikkerhet og stabilitet for sivilbefolkningen i Nord-Irak.

– Konsekvensen er at det norske samfunnet de neste årene antagelig vil bli belemret med en omfattende rettsprosess om utvisningsvedtaket, i stedet for en rettsprosess for å avdekke og straffe eventuelle menneskerettighetsovergrep. Etter hvert som det antagelig vil bli klart at norske myndigheter ikke er i stand til reelt å utvise Krekar, vil det bare skape et inntrykk av det norske systemet som hjelpeløst og defensivt.

Kontaktpersoner:
Generalsekretær Morten Tjessem, fagpolitisk rådgiver Rune Berglund Steen.