fbpx
top

Utviding av kvoten for overføringsflyktningar

Regjeringa foreslår å auke kvoten for overføringsflyktningar i 2007, frå 1000 til 1200 plassar. Målet er å utvide kvoten til 1500 i løpet av regjeringsperioden.