fbpx
top

Uttalelse om etiopierne i Oslo Domkirke

En gruppe organisasjoner, alle tilsluttet den pågående kampanjen for papirløse, har gått sammen om en uttalelse om aksjonen som etiopiske asylsøkere gjennomfører i Oslo Domkirke. Her uttrykkes forståelse for den desperasjon som lengeværende papirløse opplever. Deres situasjon er et godt uttrykk for det som kampanjen ønsker å endre, heter det det i uttalelsen, som ber norske myndigheter ta situasjonen på alvor og endre sin politikk overfor denne utsatte gruppen.


Våre organisasjoner, som alle er del av kampanjen ”Ingen mennesker er ulovlige,” har i dag besøkt Oslo Domkirke og de aksjonerende etioperne der. Etter besøket ønsker vi å komme med følgende uttalelse:

Vi har stor forståelse for den nød og desperasjon som ligger bak den aksjonen som nå finner sted i Oslo Domkirke. Blant etiopiske papirløse har mange vært lenge i Norge. Derfor er deres situasjon et godt uttrykk for det som kampanjen ”Ingen mennesker er ulovlige,” ønsker å endre.

Norske myndigheter klarer ikke å tvangsreturnere etiopiske papirløse. Mennesker blir boende i Norge i år etter år, med svært begrensede rettigheter. En del av de papirløse etioperne har hatt norsk skattekort og har vært i arbeid. Fra og med 2011 mottar de ikke skattekort, noe som ytterligere forsterker nøden og opplevelsen av å være i en ikke-tilværelse.

Gjennom kampanjen ”Ingen mennesker er ulovlige” har vi i lengre tid markert at  regjeringen må utarbeide bestemmelser som sikrer at det blir en grense for hvor mange år mennesker kan være ulovlige i Norge. Vi vil ikke akseptere at det finnes en varig, papirløs underklasse i Norge, bestående av mennesker som lever på ubestemt tid og tilnærmet uten rettigheter.

Mens det store flertallet EU-land har gjennomført ulike former for regulariseringer, skiller Norge seg ut ved å ha en av de strengeste tilnærmingene til papirløse. Dette utgjør en viktig del av bakgrunnen for vårt engasjement.

Vi ber norske myndigheter om å endre sin politikk overfor lengeværende papirløse. Regularisering er nødvendig, mulig og fornuftig. Dessuten må barns beste ha forrang foran invandringspolitiske hensyn. De  aksjonerende etioperne i Oslo Domkirke må møtes med forståelse, og deres situasjon må tas på alvor.

Mer informasjon om papirløse og kampanjen: www.papirlose.no

Oslo, 8. februar 2011

Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke v/ Berit Hagen Agøy

Antirasistisk Senter v/ Kari Helene Partapuoli, 41324902

Kirkens Bymisjon v/ Sturla Stålsett, 98600461

NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere, v/ Ann-Magrit Austenå, 95926448

SEIF, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger v/ Jon Ole Martinsen, 40493689

Norges Kristne Råd v/ Flerkulturelt kirkelig nettverk

Kristent Interkulturelt arbeid (KIA) v/Erik Høidahl