fbpx
top

– Utspill uten virkelighetskontakt

Professorene Berthold Grünfeld og Thomas Hylland-Eriksen har tatt til orde for at Norge må vurdere å opprette norske asylmottak i Afrika, og har i denne forbindelse særskilt omtalt somaliere. – Vi oppfatter dette som et feilskjær i debatten som først og fremst vitner om stor avstand til virkeligheten, uttaler Morten Tjessem, generalsekretær i NOAS.

Professorene Berthold Grünfeld og Thomas Hylland-Eriksen har tatt til orde for at Norge må vurdere å opprette norske asylmottak i Afrika, og har i denne forbindelse særskilt omtalt somaliere. – Vi oppfatter dette som et feilskjær i debatten som først og fremst vitner om stor avstand til virkeligheten, uttaler Morten Tjessem, generalsekretær i NOAS.
– Somaliere flest vet godt hva det innebærer å leve i leire, de vet at det der er forferdelige forhold, både hva gjelder den humanitære og den sikkerhetsmessige situasjonen. Det er mulig man burde ha spurt somalierne som faktisk vet noe om livet i flyktningleire, før man kommer med et slikt utspill.

– Det er utvilsomt ønskelig at man ruster opp de FN-drevne leirene som allerede finnes. Det ville nok ført til at færre så seg nødt til å flykte videre, eksempelvis til Norge. Ideen om å opprette norske leire med ”trygghet og muligheter i nærområdene”, som Hylland-Eriksen sier, er derimot uten enhver realisme. Skulle man lage egne, norske leire i Afrika, må standarden være dårlig, simpelthen for at man ikke skal trekke flyktninger til seg i store antall, eksempelvis fra de andre leirene.