fbpx
top

Utsett returen!

Organisasjonene (Amnesty International Norge, Den Norske Helsingforskomité, Flyktningerådet, NOAS, Norsk Folkehjelp og Redd Barna) vil med dette oppfordre Regjeringen til å følge de sterke anbefalingene fra FN-administrasjonen i Kosovo (UNMIK) om å innstille returen av flyktninger fra Kosovo inntil våren 2001.

Organisasjonene (Amnesty International Norge, Den Norske Helsingforskomité, Flyktningerådet, NOAS, Norsk Folkehjelp og Redd Barna) vil med dette oppfordre Regjeringen til å følge de sterke anbefalingene fra FN-administrasjonen i Kosovo (UNMIK) om å innstille returen av flyktninger fra Kosovo inntil våren 2001.
Amnesty International, Norge
Den Norske Helsingforskomité
Flyktningerådet
NOAS
Norsk Folkehjelp
Redd Barna

Oslo, 17. oktober 2000

Til Kommunal- og Regionaldepartementet
v/ Statsråd Sylvia Brustad

Utsettelse av retur av flyktninger fra Kosovo

Organisasjonene vil med dette oppfordre Regjeringen til å følge de sterke anbefalingene fra FN-administrasjonen i Kosovo (UNMIK) om å innstille returen av flyktninger fra Kosovo inntil våren 2001. Kapasiteten på mottak av hjemvendte flyktninger er nå sprengt, og FN-administrasjonen har ikke ressurser til å ivareta humanitære behov for ytterligere tilbakevendte. UNMIKs notat fra oktober skiller i så måte ikke mellom barnefamilier og andre flyktninger, men fraråder å tvinge eller oppmuntre noen til retur til Kosovo på det nåværende tidspunkt.

FN-administrasjonen anbefaler en felles strategi for koordinert repatriering som gjenopptas til våren, med de incentiver som i dag benyttes. Det er åpenbart at presset på institusjonene i Kosovo nå er så stort, at en fortsatt retur i samme tempo vil være ødeleggende for den fremgangen som det internasjonale samfunn har oppnådd i gjenoppbyggingen av Kosovos samfunnsstrukturer. FN advarer mot dette både i forhold til gjenoppbygging, politisk utvikling, sikkerhet og stabilitet i Kosovo, samt den prekære humanitære situasjonen for den enkelte hjemvendte flyktning.

Organisasjonene vil derfor så sterkt vi kan anbefale at Regjeringen gir en utsatt iverksettelse til våren for alle som får avslag på søknad om asyl, og at de får beholde gjeldende tilbakevendingsstøtte ved retur til våren.

Organisasjonene håper regjeringen vil følge FN-administrasjonens anbefaling og at dette avklares i den umiddelbare fremtid, for å unngå ytterligere usikkerhet for Kosovo-flyktninger i Norge.

Organisasjonene håper dermed at returen av Kosovo-flyktningene gjennomføres på en slik måte at man ikke risikerer å forringe betydningen av den særs viktige beslutning norske myndigheter tok da man vedtok å evakuere 6000 flyktninger fra Makedonia i juni i fjor. I tillegg må retur av flyktninger sees i sammenheng med det ansvar Norge har påtatt seg sammen med andre medlemmer av det internasjonale samfunn for en fredelig utvikling i Kosovo.

Vi ser frem til at Statsråden viderefører samarbeidet vi har hatt når det gjelder gjennomføringen av den midlertidige beskyttelsen av Kosovo-flyktninger, og vil gjerne møte Departementet for en nærmere diskusjon.

Med vennlig hilsen, for organisasjonene

Morten Tjessem
fagpolitisk rådgiver (NOAS)