fbpx
top

Utlysning av tre måneders vikariat

En av rådgiverne i Informasjons- og veiledningsprogrammet til NOAS skal ha permisjon og vi lyser med dette ut et vikariat for tre måneder. Søknadsfrist 16. desember 2014.

Hovedoppgaver/ansvarsområde: 

  • Planlegging av daglige informasjonsmøter med nyankomne asylsøkere; arbeid med møtelister og tolkebestillinger.
  • Gjennomføring av informasjonssamtaler med asylsøkere: filmfremvisning, brosjyredistribusjon og veiledningssamtale.
  • Registrering av oppmøte og daglige tilbakemeldinger til UDI.
  • Sørge for å holde seg oppdatert om gjeldende regelverk, og aktivt søke etter og tilegne seg relevant informasjon og kunnskap. 
  • Beherskelse av arabisk vil bli tillagt betydning.

Arbeidssted: Refstad transittmottak

Turnus med bakvaktordning og arbeidsplass på Mysebu transittmottak inngår i stillingen. Nødvendig opplæring for bakvakt og turnus på Mysebu mottak for enslige mindreårige og informasjon til søkere i 48-timers prosedyre vil bli gitt. 

Lønn er i henhold til NOAS’ lønnssystem. 

Tiltredelse: 05.01.2015 

Interesserte vil bli innkalt til samtale med avdelingsleder Line Khateeb og nestleder Karwan Aref.

 

Søknad med CV sendes Line Khateeb på e-post: line.khateeb@noas.org
Spørsmål kan rettes til Line Khateeb på telefon: 95 09 09 38
Søknadsfrist: innen tirsdag 16. desember.