fbpx
top

Utlendingsnemndas vedtak kjent ugyldig

Etter tre års kamp fikk iranske Ibrahimi avslag på asylsøknaden. Nå har gratisadvokater fått overprøvet avgjørelsen. Fredag falt dommen som opphever Utlendingsnemndas (UNE) vedtak om ikke å gi Sayed M. Mojtaba Ibrahimi asyl i Norge. Ibrahimis advokat, Arild Humlen er kritisk til måten vedtak blir fattet i UNE. – I begge sakene som vi til nå har vunnet, risikerte asylsøkerne å bli sendt til sine hjemland for å bli torturert. Og begge sakene ble behandlet av nemndslederen alene. Generalsekretær i NOAS, Morten Tjessem, sier domstolenes kjennelser i disse to sakene klart viser at forvaltningen tidvis er for streng, og at den nå må justere sin praksis. – Går det på individuelle forhold og troverdighet, vil et nemndsmøte bidra til å belyse dette på en best mulig måte. Har de ikke holdt nemndsmøte på tross av slike ting, er det helt klart problematisk, sier Tjessem.