fbpx
top

Utlendingsnemnda returnerer asylsøkere til Hellas

Utlendingsnemnda (UNE) har avgjort at asylsøkere på visse vilkår kan sendes tilbake til Hellas. Dette gjelder asylsøkere fra flere land som alle har vært i Hellas før de reiste videre til Norge. Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) og Helsingforskomiteen er sterkt kritiske til UNEs nye linje. Organisasjonene mener at Norge med dette bryter flyktningkonvensjonen og andre menneskerettslige forpliktelser. – Vi har sendt dokumentasjon til UNE som viser at Hellas deporterer asylsøkere uten å behandle deres beskyttelsesbehov, sier seniorrådgiver i NOAS, Sylo Taraku.

.