fbpx
top

Utlendingsnemnda frustrert over tvangsutsendelser som drøyer

Personer som har fått avslag på asylsøknaden, men deretter klager saken inn for UNE, får vanligvis bli i Norge til klagesaken er avgjort. Men det finnes unntak– for eksempel dersom asylsøkeren utgjør en fare for andre personer i Norge, eller dersom det er åpenbart at vilkårene for asyl ikke er til stede. I slike tilfeller kan personen sendes ut av landet umiddelbart. Saksbehandlere i UNE skal ha merket seg at det har blitt gitt utsatt iverksettelse i en rekke saker der søknadene ifølge UNE er «åpenbart grunnløse».

UNE skiver videre at når disse tvangsutsendelsene blir satt på vent, fører det til at man må nedprioritere andre saker og behandle klagesakene. Dette gjelder blant annet hvis asylsøkeren har begått kriminalitet tidligere eller politiet ber om at saken prioriteres høyere. Les mer i Aftenposten her