fbpx
top

Utlendingsnemnda bryter FNs anbefalinger

16 asylsøkere som har kommet til Norge fra Hellas blir nå sendt tilbake. Asylsøkere kommer blant annet fra Irak, Afghanistan og Somalia. Utsendelsene fra Norge er i strid med anbefalinger fra FNs høykomissær for flyktninger. – Greske myndigheter returnerer asylsøkere til Tyrkia eller direkte til Irak uten å behandle deres beskyttelsesbehov, sier seniorrådgiver Sylo Taraku i NOAS. Helsingforskomiteen og NOAS har sendt deler av dokumtasjonen sin til UNE etter reisen til Hellas, Tyrkia og Irak, og jobber nå med en ny rapport. – Norge gjør seg skyldig i inderekte brudd på Flyktningkonvensjonen ved å returnere til Hellas der de ikke får den beskyttelsen de har krav på, sier Helsingforskomiteens Berit Lindeman. Se hele innslaget her.