fbpx
top

Utlendingsnemda må forbli en uavhengig klageinstans

Høyre vil frata Utlendingsnemdas uavhengighet. – Vi ønsker å endre Utlendingsnemdas selvstendige posisjon, sier innvandringspolitisk talsmann i Høyre, Bent Høie, til VG Nett. Generalsekretær Morten Tjessem i NOAS er ikke enig i forslaget fra Høyre. – Instrukser kan være av mer tilfeldig karakter og et resultat av krisemaksimerende oppslag, sier Tjessem og viser til dagens overskrift i Aftenposten, «Nesten alle får asyl-ja». – UNE skal beholde sin politiske uavhengighet og vi vil ikke at regjeringen skal kunne instruere vedtakene i ankeinstansen. Da forsvinner karakteren nemda har som en uavhengig klageinstans, sier Tjessem til VG Nett.

.