fbpx
top

– Utlendingsdirektoratet bryter FNs anbefalinger

Asylsøkere i Hellas blir grovt mishandlet og deportert uten at asylsøknadene behandles, ifølge rapporter fra flere menneskerettighetsorganisasjoner. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) mener at mottaksforholdene for asylsøkere og asylbehandlingen ikke holder mål, og anbefaler derfor ikke retur til Hellas. Dette, samt ønske om mer informasjon om forholdene, bidro til at UNE (Utlendingsnemnda) i vinter midlertidig stanset retur av asylsøkere til Hellas. Arbeids- og Inkluderings- departementet har nå konkludert: UDI skal returnere asylsøkere fra Hellas, med unntak av barnefamilier. Arbeids- og Inkluderings- departementet har instruert UDI om å bryte FNs anbefalinger. Vi er veldig skuffet, sier Sylo Taraku i NOAS. Han påpeker det spesielle i at UDI nå åpner for retur til Hellas, mens klageinstansen UNE har returstopp.
 
FNs høykommissær for flyktninger beklager at Arbeids- og Inkluderings- departementet nå instruerer Utlendingsdirektoratet (UDI) om å returnere asylsøkere til Hellas.
 
OLGA STOKKE
 
Asylsøkere i Hellas blir grovt mishandlet og deportert uten at asylsøknadene behandles, ifølge rapporter fra flere menneskerettighetsorganisasjoner. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) mener at mottaksforholdene for asylsøkere og asylbehandlingen ikke holder mål, og anbefaler derfor ikke retur til Hellas.
Dette, samt ønske om mer informasjon om forholdene, bidro til at UNE (Utlendingsnemnda) i vinter midlertidig stanset retur av asylsøkere til Hellas. Det var første gang Norge sluttet å sende asylsøkere tilbake til et EU-land. Arbeids- og Inkluderings- departementet har nå konkludert: UDI skal returnere asylsøkere fra Hellas, med unntak av barnefamilier.
 
Arbeids- og Inkluderings- departementet har instruert Utlendingsdirektoratet (UDI) om å bryte FNs anbefalinger. Vi er veldig skuffet, sier Sylo Taraku i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS). Han påpeker det spesielle i at UDI nå åpner for retur til Hellas, mens klageinstansen UNE har returstopp. UNEs direktør Terje Sjeggestad opplyser at departementets instruks til UDI ikke får noen direkte eller umiddelbar betydning for UNEs arbeid. Kiki Rodriguez Norman hos FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sier at de sammarbeider med greske myndigheter for å bedre mottaksforholdene og asylsprosedyren for asylsøkere.
 
– Men det kommer til å ta tid. Det er en ulykkelig utvikling at Norge nå åpner for retur til Hellas, sier hun.
 
Undergraver. 
Statssekretær Libe Rieber-Mohn i Arbeids- og Inkluderingsdepartementet forsvarer den nye instruksen med at ingen andre land i Dublin-samarbeidet har midlertidig stoppet enhver retur til Hellas. Hun påpeker at andre land på ministerrådsmøtet har uttrykt stor bekymring for at UNEs returstopp vil kunne undergrave sammarbeidet.