fbpx
top

Utlendingsdirektoratet bistår Hellas i asylarbeidet

En avtale om å opprette asylmottaksplasser for sårbare grupper i Hellas, er nå undertegnet.

Les mer på UDIs nettsider her