fbpx
top

Utdeling av Annette Thommessens minnepris 2015 og generalforsamling i NOAS

Annette Thommessens Minnefond har som formål å fremme forståelse for asylsøkeres og flyktningers situasjon i Norge. Årets minnepris offentliggjøres 18. mai og markeres på Litteraturhuset (Nedjma) i Oslo onsdag 20. mai kl 17:30. Velkommen!

Annette A. Thommessen (1932 -1994) stiftet NOAS i 1984 og ledet organisasjonen helt frem til sin bortgang i 1994. Minnefondet og minneprisen ble opprettet for å hedre hennes minne, og bidra til at hennes engasjement og arbeid for asylsøkere i Norge blir ført videre.

Styret i Minnefondet ønsker med årets pristildeling å markere de store internasjonale utfordringene som er årsaker til flukt og den risiko og de farer mange flyktninger utsettes for, før de kan søke beskyttelse i Europa.

Største flyktningekatastrofe siden andre verdenskrig
Krigshandlingene i Syria har pågått i fire år. Rundt 12 millioner mennesker er drevet på flukt. Det store flertallet av dem internt i Syria, mens nær 4 millioner oppholder seg i Syrias naboland. Der er forholdene svært vanskelige og mange drives videre mot det de håper kan bli ny trygghet i Europa. Terrorgrupper har tatt kontrollen over store deler av Irak og drevet to millioner mennesker på flukt. Samtidig forverres sikkerhetssituasjonen i Afghanistan og Somalia og fra Eritrea flykter hver måned tusener av mennesker fra undertrykkelse og grove brudd på menneskerettigheter.

Flyktninger fra Syria og Eritrea er de to største gruppene med asylsøkere som kom til Norge i 2014.

Les mer om Minneprisen og tidligere vinnere.

Generalforsamling i NOAS
Generalforsamlingen følger etter minneprisutdelingen  og er åpen for alle. Dagsorden og sakspapirer fås ved forespørsel eller påmelding. Dette programmet vil vare ca. en time. Send en e-post til organisasjonsrådgiver Line Khateeb, line.khateeb@noas.org for påmelding til generalforsamling. Du får tilsendt sakspapirer ved påmelding eller forespørsel.