fbpx
top

Utdeling av Annette Thommessens hederspris 2019

28.mai deles Annette Thommessens hederspris ut. Vi gleder oss over årets prisvinner(e) og håper du vil være med oss på prisoverrekkelsen!

Hvem som mottar Hedersprisen for 2019 er ennå ikke offentlig, men vi kan avsløre at Kari Bremnes kommer for å kaste glans over seremonien. Progammet varer cirka en time. Vel møtt!

Tid: 28.mai klokken 18.00
Sted: Fritt Ords lokaler, Uranienborgveien 2

Annette A. Thommessen engasjerte seg for rettferdighet og rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger – og for en åpen og fordomsfri debatt om asyl- og flyktningpolitikk. Hun etablerte NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere i 1984 og ledet organisasjonen fram til hun døde i 1994.
 
Annette Thommesens Minnefond formål er å stimulere til økt rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger og forståelse for deres situasjon i Norge.
 
I samarbeid med NOAS deler fondet hvert år ut en hederspris i Annette Thommessens navn. Hedersprisen kan tildeles en eller flere personer eller organisasjoner som har utvist et engasjement og/eller stått for et arbeid som faller innenfor fondets formål. Det deles normalt ikke ut penger i tilknytning til prisen. I 2018 mottok Ståle Solbakken hedersprisen for hans modige engasjement for et rausere samfunn