fbpx
top

Utdanningsforbundet støtter rettshjelpsdugnaden

Utdanningsforbundet Bergen har vedtatt å støtte Rettshjelpsduganden for de lengeværende barna. 

– Vi følger opp våre årsmøteresolusjoner, og ønsker å gi et bidrag til at disse barna får prøvd sine saker på nytt, skriver forbundet på sine nettsider.

– Som pedagoger i skole og barnehage er vi opptatt av at barn behandles på en rettferdig måte, der barnets behov står i sentrum. Barn som har vært mer enn tre år i Norge er godt integrert i skole og barnehage, og har sine venner og sin tilhørighet i Norge. Mange av disse barna er i en situasjon der de selv, og familiene deres, trenger hjelp og bistand til å få behandlet sine saker. 

NOAS takker så mye for støtten – vi er helt avhengige av gode støttespillere for å gjennomføre dugnaden!

Les mer her:
http://www.utdanningsforbundet.no/Fylkeslag/Hordaland/Lokallag/Bergen/Nyhetsarkiv/Nyheter-2014/Lengevarende-asylbarn/

Les mer om rettshjelpsdugnaden her
På facebook: https://www.facebook.com/rettshjelpsdugnad/info
På våre nettsider: https://www.noas.no/bli-med-pa-dugnad-like-muligheter-til-rettshjelp-for-lengevaerende-barn/

Ønsker du å støtte rettshjelpsdugnaden?
Vi har opprettet en konto til dette formålet: 6012 05 72701. Pengene går direkte til dette rettshjelpsprosjektet. Du kan også støtte formålet per sms ved å sende NOASBARN til 2160, du gir da kroner 100.