fbpx
top

– Urimelig og ufortjent

Avdelingsdirektør i UDIs asylavdeling Paula Tolonen har i dag varslet at hun fratrer sin stilling. Bakgrunnen er den kritikk hun har blitt utsatt for i forbindelse med behandlingen av MUF-sakene, blant annet fra Graver-kommisjonen.

Avdelingsdirektør i UDIs asylavdeling Paula Tolonen har i dag varslet at hun fratrer sin stilling. Bakgrunnen er den kritikk hun har blitt utsatt for i forbindelse med behandlingen av MUF-sakene, blant annet fra Graver-kommisjonen.
– NOAS beklager denne utviklingen. Tidvis uenighet i sak har aldri vært til hinder for vår grunnleggende respekt for Paula Tolonens faglighet, åpenhet og grundighet, sier generalsekretær Morten Tjessem. – At en person som har utmerket seg ved sin redelighet må fratre sin stilling grunnet anklager om uryddighet, vitner bare om absurditeten i hele MUF-saken.

– UDI-ledelsen har blitt beskyldt for illojalitet. Den virkelige illojaliteten utgjøres av enkelte politikeres behov for å kriminalisere embetsfolk som i en årrekke har tjent norsk asylforvaltning, simpelthen for å utøve skjønn i tjenesten.