fbpx
top

Uriktig fra TV2 om NOAS’ rettshjelpsarbeid

TV2 hevder i en reportasje tirsdag 6. juni at NOAS har nektet å gi rettshjelp til en afghansk familie som ble tvangsreturnert fra Norge i august 2016. Det er ikke riktig. NOAS har bistått familien gjennom en lengre periode og samarbeidet med familiens advokat for å forsøke å stanse tvangsretur.

NOAS har i flere år hatt kontakt med familien om deres sak og situasjon. Etter en rettsavgjørelse i storesøsterens sak, behandlet Utlendingsnemnda hennes sak på nytt våren 2016. Nemnda valgte da på eget initiativ å behandle resten av familiens sak på nytt, uten å gi familien eller NOAS mulighet til å komme med oppdatert informasjon om familiens situasjon. På det tidspunktet hadde familien oppholdt seg i Norge i 4,5 år og hadde bistand både fra privat advokat og NOAS. Utlendingsnemndas vedtak innebar at storesøster fikk opphold, mens avslag for resten av familien ble opprettholdt. Politiet pågrep foreldre og brødre natt til fredag 12. august 2016. Familien ble internert en natt på Trandum før de ble tvangsreturnert til Kabul lørdag 13. august. NOAS prøvde sammen med advokat å stanse returen.

Halvannen uke etter tvangsretur ble familien tilbudt å få saken vurdert for rettslig prøving gjennom NOAS’ domstolsprosjekt. Familien takket nei til tilbudet, og valgte i stedet å benytte egen advokat for å ta saken til retten.

NOAS har svært begrensede ressurser til å ta saker til retten. Vi er avhengig av vårt domstolsamarbeid med Wiersholm og seks andre advokatkontor, som gjennom flere år har lagt ned gratis arbeidstimer for å gi asylsøkere mulighet til å prøve sin sak for retten. En referansegruppe bestående av eksterne advokater og erfarne saksbehandlere fra NOAS vurderer alle saker og prioriterer hvilke saker domstolsprosjektet går videre med. Det avgjørende for prioriteringer er strengt faglige vurderinger og ikke, som Tv2 skriver, en vurdering av i hvilke saker «advokatfirmaet vil kunne få dekket sine saksomkostninger».

NOAS har ikke ressurser til å dekke advokatutgifter for asylsøkere som utenom NOAS’ domstolsprosjekt gjør egne avtaler om advokatbistand for å få prøvet saken rettslig. Vi kan derfor heller ikke dekke advokatkostnader for asylsøkere som har blitt tilbudt å prøve saken gjennom vårt domstolsprosjekt, men som har valgt å ta saken videre med egen advokat.

Det var etter at familiens egen advokat tapte saken i tingretten at NOAS i januar 2017 ble kontaktet med spørsmål om å dekke advokatkostnadene. Vi besvarte henvendelsen med å vise til vår praksis, om ikke å gi økonomisk støtte til saker asylsøkere tar til retten utenom NOAS.

Etter innsamlingsaksjonen i november 2016 har NOAS fått flere henvendelser fra asylsøkere eller støttegrupper, som ber oss om å dekke hele/deler av advokatkostnader eller gi kortsiktige lån for å dekke advokatbistand. NOAS har besvart alle slike henvendelser på samme måte, med å henvise til vår praksis.

En mulig ankesak for lagmannsretten ble i vår vurdert av referansegruppen i NOAS’ domstolsprosjekt. Der deltok flere advokater og saksbehandlere i vurderingen. Beslutningen ble imidlertid ikke å gå videre med saken. Av personvern-hensyn kommenterer ikke NOAS saker vi av ulike grunner ikke går videre med.

Innsamlingsaksjonen med Kristoffer Joner og Anorak i november 2016 kom som en reaksjon på kutt i rettshjelpsmidler samtidig som Sylvi Listhaug argumenterte for en hardhendt returpolitikk overfor mange barnefamilier med en hjertrå «lik og del»-retorikk. Joner reagerte på retorikken fra statsråden overfor mange familier som ble returnert til svært vanskelige forhold. Midlene fra aksjonen har gjort det mulig for NOAS å opprettholde et tilbud om gratis rettshjelp til mange asylsøkere gjennom 2017.

NOAS vurderte nesten 1200 asylsaker i 2016, og gikk videre med 248 saker. Vi fikk svar i 157 saker, som til sammen gjaldt 262 personer (171 voksne og 91 barn). 152 av personene (81 voksne og 71 barn) fikk oppholdstillatelse. 58 prosent av personene NOAS bistod, endte altså med å få opphold i Norge. De fleste sakene gjaldt asylsøkere med endelig avslag, hvor NOAS ba om en omgjøring av avslaget på grunn av feil som har blitt gjort eller fordi det var ny og vesentlig informasjon i saken. Utlendingsnemnda ga 407 personer innvilgelse etter omgjøringsbegjæring i asylsaker i 2016. NOAS stod bak om lag en tredel av nemndas omgjøringer.