fbpx
top

Urettferdig EU-asylsystem

Den europeiske paraplyorganisasjonen for flyktning- og asylorganisasjoner, ECRE, mener EUs nye felles asylsystem (også kalt EUs «asylpakke») langt fra sikrer asylsøkere en rettssikkert og rettferdig behandling.

ECREs generalsekretær Michael Diedring viser til at mens asylsystemet blir stadig mer juridisk komplisert, avskjæres asylsøkere fra fri rettshjelp i de situasjoner der de trenger det mest. Dette gjelder særlig i ulike former for hurtigprosedyrer, ved grenseoverganger og ved internering.

Hvordan kan vi forvente at flyktninger skal være i stand til å forklare årsakene som tvang dem på flukt fra sitt hjemland samtidig som de må navigere gjennom en stadig mer kompleks juridisk prosedyre, når de verken har tilgang på rettshjelp eller kvalifisert tolk? Når de må sove på gata, dele overfylte husrom eller tilbringe måneder i interneringssentre som bryter dem ned psykisk? Michael Diedring mener ECREs gjennomgang av asylsøkeres rettssikkerhet i 14 EU-land viser alvorlige svakheter ved asylprosedyre og mangelfull rettssikkerhet for asylsøkere. Han påpeker videre at fristene for å påklage negative vedtak i mange land er alt for korte og at advokater og andre rettshjelpere ikke gis tilstrekkelig tid til å kunne levere gjennomarbeidede klager.

Les ECREs oppsummering her (PDF).