fbpx
top

Urettferdig engangsløsning for lengeværende barn

Justisminister Anders Anundsen har valgt å overhøre kritiske innspill fra NOAS, likestillingsombudet og andre organisasjoner og institusjoner. Også advarsler fra UDI og UNE overkjøres i en komplisert og urettferdig engangsløsning for lengeværende barn. Samtidig kuttes støtten til NOAS’ gratis rettshjelp til lengeværende barn.

I dag trer engangsløsningen i kraft. NOAS har fra første stund vært sterkt kritisk til en ordning vi mener er både komplisert og urettferdig overfor mange lengeværende barn med sterk tilknytning til Norge. På grunn av kravet om at barnet må komme fra et hjemland med returavtale med Norge, vil en etiopisk gutt på 3 ½ år falle innenfor engangsløsningen, mens en iransk jente på 16, med ni års botid og all skolegang i Norge, vil falle utenfor. En forskjellsbehandling av barn helt uavhengig av barnets helse, retursituasjon og andre relevante forhold. NOAS mener derfor ordningen er urimelig og urettferdig.

Kompliserte regler
Kravet om at foreldre må ha medvirket til identitetsfastsettelse er komplisert og vil fortsatt kunne sette til side en avgjørelse til barnets beste i mange saker. I bestemmelsen står det at «oppholdstillatelse kan gis til tross for tidligere mangel på medvirkning, feilaktige opplysninger om identitet og/eller opprinnelsesland, falske identitetspapirer o.l. Kravet må anses oppfylt dersom vedkommende gjør det som står i deres makt for å avklare sin identitet, f.eks. ved å bidra til å kontakte hjemlandets myndigheter, møte opp på ambassaden for å søke om dokumenter, legger frem dokumenter og opplysninger som tidligere har vært holdt tilbake osv.»

Det er  NOAS’ erfaring at mange lands dokumenter har lav notoritet. Noe som blant annet gjelder Afghanistan og Irak. Slike dokumenter blir ikke vurdert å dokumentere identitet, selv om foreldre kan sies å ha «gjort det som står i deres makt for å avklare sin identitet».

Kutter støtten til gratis rettshjelp
Foreldre til lengeværende asylbarn har ikke lovlig opphold i Norge og dermed ikke rett til å ta arbeid. Mange lever på et økonomisk minimum på mottak, mens andre lever utenfor mottak, avhengig av bistand fra andre. Felles for dem er at de ikke har tilgang til betalt advokatbistand til å forstå regler og krav i engangsløsningen eller til å utforme en best mulig omgjøringsbegjæring. Det er derfor ikke til barns beste når justisminister Anders Anundsen kutter all støtte til NOAS’ gratis rettshjelp til asylsøkere og lengeværende barn, samtidig som departementet iverksetter en svært komplisert engangsløsning.

Les mer:
Les kriteriene i engangsløsningen her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rundskriv/20141/G-032014-Ikrafttredelse-av-ny–8-13-i-utlendingsforskriften–engangslosning-for-lengevarende-barn.html?id=764826
Les NOAS’ høringsuttalelse her (PDF).
Les uttalelse fra rundebordskonferanse om barns beste (2012) her (worddok).
Les NOAS høringsuttalelse til Barn på flukt-meldingen fra 2012 her (PDF).