fbpx
top

– Unnfallenhet fra myndighetene

Oslo-politiet håper at deres nye rapport Voldtekt i den globale byen kan påvirke politiske beslutninger og bidra til en bedre samfunnsutvikling. NOAS er positive til at Politiet går åpent ut med tallene angående overfallsvoldtekter, men er bekymret for konsekvensene hvis det ikke kommer noen oppfølging. – Vi kan ikke akseptere at man retter pekefingeren mot en gruppe uten å følge det opp med noen form for tiltak, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå.

wetw