fbpx
top

UNHCR-kritikk av dansk Eritrea-rapport

En fersk landrapport om situasjonen for eritreiske flyktninger har skapt politisk storm i Danmark. Både bidragsytere til rapporten og FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR, har kommet med skarp kritikk av den.

Danske myndigheter berostilte alle asylsøknader fra eritreere i august 2014 etter en sommer med høye ankomster, og bestilte en ny landrapport om Eritrea fra Udlændingestyrelsen. En rekke Eritrea-eksperter advarte i oktober 2014 mot berostillelsen, med henvisning til den alvorlige situasjonen i Eritrea. Allerede i juni 2014, hadde FNs menneskerettsråd fordømt Eritreas utbredte og systematiske brudd på menneskerettigheter og grunnleggende friheter, og vedtatt en resolusjon om opprettelse av en undersøkelseskommisjon for å undersøke overgrepene i Eritrea.

Den nye Eritrea-rapporten, som ble lansert 25. november 2014, omhandler nasjonaltjeneste og ulovlig utreise fra Eritrea som asylgrunnlag. Det danske justisdepartementet meddelte at rapporten viser at situasjonen i Eritrea er så god at det ikke lenger er grunnlag for automatisk å gi beskyttelse til asylsøkere fra Eritrea.

Rapporten har blitt møtt med kraftig kritikk fra organisasjoner som UNHCR, fra Eritrea-eksperter og Migrationsverket i Sverige. Kilder til rapporten og embedsmenn som deltok i arbeidet med den har selv fordømt konklusjonene i rapporten. Eritrea-eksperten Gaim Kibreab trakk seg som kilde til rapporten. Dette er første gang på over ti år at Flygtningenævnet, Danmarks svar på Utlendingsnemnda (UNE), ikke har blitt konsultert om hva en landrapport skal undersøke. Det danske justisdepartementet har blitt beskyldt for å gi føringer til rapportens innhold og konklusjoner, for å kunne stramme inn asylpraksisen i Eritrea-saker.

Rapporten har nå blitt trukket tilbake, og Udlændingestyrelsen har meddelt at ulovlig utreise og unndragelse fra nasjonaltjenesten i Eritrea kan gi grunnlag for beskyttelse i Danmark. Udlændingestyrelsen har videre uttalt de nå forventer at det gis i asyl i mange saker, dersom det kan legges til grunn at asylsøkeren er fra Eritrea.

Les mer om dansk rapportstrid her og her.

Les mer om danske myndigheters vurderinger av eritreeres beskyttelsesbehov her.

Les UNHCRs kritikk her.