fbpx
top

UNHCR fraråder retur til Irak

I nye retningslinjer fra 27. oktober fraråder FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) retur til Irak. De presiserer at det ikke er greit å henvise irakere til internflukt, slik norske myndigheter har praktisert. UNHCR støtter dermed NOAS’ syn på dette spørsmålet. 

NOAS har i løpet av de siste månedene rettet to henvendelser til UNE hvor vi har bedt om at suspensjonen av utreiseplikten bør utvides til hele Irak og omfatte de som er henvist til internflukt.

Les UNHCRs notat her: http://www.refworld.org/docid/544e4b3c4.html

Les om NOAS’ henvendelser til norske myndigheter her:
https://www.noas.no/une-stanser-retur-til-deler-av-irak/
https://www.noas.no/suspender-utreiseplikt-for-alle-irakere/
https://www.noas.no/noas-anmoder-pa-nytt-une-om-a-suspendere-utreiseplikten-til-irak/