fbpx
top

UNE vil fortsatt returnere til Irak

NOAS har i løpet av de siste månedene to ganger bedt UNE om å utvide suspensjonen av utreiseplikten til hele Irak. UNE mener det er riktig å sende irakere tilbake til katastrofeområder, sammen med internasjonal nødhjelp.

NOAS har i løpet av de siste månedene to ganger anmodet UNE om å utvide suspensjonen av utreiseplikten til hele Irak. Minoriteter som er henvist til internflukt i Nord-Irak, men som opprinnelig har flyktet fra de sentrale IS-herjede provinsene, er ikke omfattet av suspensjonen. NOAS mener dette er svært urimelig. Nord-Irak har mer enn en million internt fordrevne og bør ikke belastes med flere internflyktninger fra Norge. De skiftende frontene gjør det også usikkert om bruken av internflukt er i overenstemmelse med UNHCRs retningslinjer.

Dagens praksis får svært urimelige konsekvenser. En asylsøker uten noe som helst grunnlag for beskyttelse, men som kommer fra en av de 8 provinsene, har i dag suspendert utreiseplikt. Derimot vil for eksempel en Yezidi, som UNE i utgangspunktet har vurdert til å oppfylle flyktningkonvensjonens krav til beskyttelse, men som i vedtak er henvist til å søke trygghet i de kurdiske områdene, fortsatt ha plikt til å returnere. De svakeste, og mest utsatte gruppene forventes altså fortsatt å returnere til Irak.

UNE mener imidlertid fortsatt at det ikke er grunnlag for å utvide suspensjonen.

Les UNEs svar her.