fbpx
top

UNE stopper returer til Gaza

UNE stanser på ubestemt tid returer til Gaza. UNEs beslutning betyr at politiet ikke vil foreta tvangsreturer til Gaza, og at den enkelte asylsøker med avslag ikke har noen plikt til å returnere dit.

På bakgrunn av den pågående konflikten mellom Israel og Hamas og den medfølgende forverring av sikkerhetssituasjonen og den humanitære situasjonen i Gaza, har Utlendingsnemnda (UNE) besluttet å midlertidig suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til Gaza. Dette omfatter personer som har fått sin sak ferdigbehandlet i UNE.

Suspensjonen av utreiseplikten innebærer at de som tidligere har fått endelig vedtak om retur til Gaza, inntil videre ikke plikter å rette seg etter utreiseplikten som følger av vedtaket.

Suspensjonen er besluttet slik at UNE kan følge konfliktens utvikling og få en nødvendig og detaljert oversikt over situasjonen før det på nytt kan gjøres en vurdering av retursituasjonen til området.

Politiet er underrettet om at ingen personer som faller inn under nevnte gruppe skal tvangsutsendes fra Norge. De personer som omfattes av suspensjonen anses inntil videre å ha utsatt iverksetting av sitt vedtak. Det dreier seg i underkant av 100 saker.

Det bemerkes at suspensjonen ikke gjelder personer med saker omfattet av Dublin III-konvensjonen eller første asyllandregelen. Disse skal fortsatt returnere til det land der deres søknad om beskyttelse i følge internasjonale avtaler og ordninger skal behandles.

I brev av 10. juli 2014 har NOAS  anmodet Justis- og beredskapsdepartementet og Utlendingsnemnda om å suspendere utreiseplikten for personer som skal returneres til Gaza. Les brevet her.

Les mer her:
http://une.no/no/Aktuelt/Redegjorelser/UNE-stopper-returer-til-Gaza-/

For ytterligere informasjon om Syria:
http://www.landinfo.no/id/746.0

Oversikt over land og områder hvor utreiseplikt er suspendert etc.
http://www.une.no/no/Praksis2/Returstopp/