fbpx
top

UNE stopper returer til Etiopia

Utlendingsnemnda (UNE) har besluttet å stanse returplikten til Etiopia frem til 30. april 2022.

Dette gjelder deg som er etiopier i Norge og:
  • har fått avslag på søknad om beskyttelse
  • har blitt utvist fra Norge
  • har fått oppholdstillatelsen tilbakekalt
  • oppholder seg i Norge og har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse

Dette betyr at politiet ikke vil tvangsreturnere deg til Etiopia og at du ikke har plikt til å returnere dit så lenge returstansen varer. Men returstans betyr ikke at alle personer fra Etiopia vil få en oppholdstillatelse i Norge. Søknader om beskyttelse vurderes fortsatt individuelt.

Merk at suspensjonen heller ikke gjelder for etiopiere som har fått vedtak om å returnere til et annet land enn Etiopia – som for eksempel et annet europeisk land som deltar i Dublin III-forordningen.

Bakgrunnen for UNE stanser returer til Etiopia

I november 2020 brøt det ut krig i Tigray-regionen og det har skjedd en kraftig forverring av situasjonen i landet siden den tid. Tigray-styrker har tatt kontroll over strategisk viktige områder og nærmer seg hovedstaden Addis Abeba. Det er nå innført en nasjonal unntakstilstand.

Situasjonen i Etiopia er svært kompleks og uoversiktlig, og det er stor usikkerhet rundt hvordan den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen i landet vil utvikle seg videre.

Les mer på UNEs sider.