fbpx
top

UNE stanser retur til deler av Irak

Fra i dag stanser UNE på ubestemt tid returer til åtte provinser i Irak. Politiet vil ikke foreta tvangsreturer til disse provinsene. UNEs beslutning betyr også at den enkelte asylsøker med avslag ikke har noen plikt til å returnere til de oppgitte provinsene i Irak.

På bakgrunn av den dramatiske utviklingen, med en kraftig forverring i sikkerhetssituasjonen i landet, har UNE besluttet å suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til de irakiske provinsene Anbar, Babel, Bagdad, Diyala, Kerbala, Kirkuk, Ninewa og Salah al-Din.

Suspensjonen av utreiseplikten innebærer at de som tidligere har fått endelig vedtak om retur til de nevnte provinsene, inntil videre ikke plikter å rette seg etter utreiseplikten som følger av vedtaket.

UNE har også underrettet Politiets utlendingsenhet (PU) om at ingen i nevnte personkrets skal tvangsutsendes.

Suspensjonen gjelder ikke personer som omfattes av Dublin-regelverket eller første asyllandregelen i Europa. Irakere skal fortsatt returneres til det europeiske landet der de først ble registrert og  deres asylsøknad skal behandles.

Beslutningen gjelder både tidligere asylsøkere og personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphold etter andre deler av regelverket.

UNE har ikke oversikt over det totale antallet irakiske borgere fra de aktuelle provinsene som oppholder seg i Norge uten lovlig opphold. For egen del har UNE oversikt over i underkant av 100 saker som vil omfattes av suspensjonen

Les mer her: 
http://www.une.no/no/Aktuelt/Redegjorelser/Utlendingsnemnda-UNE-stopper-returer-til-deler-av-Irak/

For ytterligere informasjon om Irak: 
http://landinfo.no/id/402.0

Oversikt over land og områder hvor utreiseplikt er suspendert etc.
http://www.une.no/no/Praksis2/Returstopp/