fbpx
top

UNE revurderer situasjonen for iranske konvertitter

Utlendingsnemnda (UNE) sier i en pressemelding at aktuell landinformasjon tyder på at situasjonen for iranske konvertitter har forverret seg, og at dette kan få betydning for UNEs vurdering av konvertittenes beskyttelsesbehov. Dette gjelder også personer med saker der det allerede er gitt endelig avslag. Et standardskjema for omgjøringsanmodning finnes nå på UNEs nettsider.

wetw