fbpx
top

UNE og UDI stanset 24. juni returer til Gaza på periode inntil 6 måneder

Stans i retur betyr at politiet ikke vil tvangsreturnere personer til Gaza, og at personer med endelig avslag på oppholdstillatelse ikke har plikt til å returnere dit så lenge returstansen varer.

Bakgrunnen for avgjørelsen om returstans er den siste tids eskalering i konflikten mellom Israel og Hamas, og forverringen av sikkerhetssituasjonen og den humanitære situasjonen i Gaza. Dette omfatter personer som har fått sin sak ferdigbehandlet av utlendingsmyndighetene. Personer med endelig avslag har inntil videre ikke plikt til å returnere til Gaza.

Suspensjonen av utreiseplikten varer for inntil seks måneder, slik at UNE og UDI kan følge konfliktens utvikling og få en bedre oversikt over situasjonen.  UNE vurderer jevnlig retursituasjonen og om returstansen bør forlenges eller oppheves.

Politiet er informert om at ingen personer skal tvangsutsendes fra Norge til Gaza. Det gjelder i underkant av 70 saker.

Suspensjonen gjelder ikke personer med saker omfattet av Dublin III-forordningen, første asyllandregelen eller personer som har fått oppholdstillatelse i et annet land. Disse skal fortsatt returnere til det første europeiske landet de søkte asyl i, er registrert i eller har fått oppholdstillatelse i.

Returstans betyr ikke at personer fra Gaza nødvendigvis vil få en oppholdstillatelse i Norge. Søknader om beskyttelse vil fortsatt vurderes individuelt. Hvis du ønsker å få saken din vurdert på nytt av UNE må det sendes en omgjøringsbegjæring til UNE og be om utsatt iverksettelse.  Å be om utsatt iverksettelse betyr å be om lov til å være i Norge til UNE er ferdig med å se på saken på nytt. I denne lenken finner du mal for omgjæringsbegjæring: Skjemaer – UNE

Send saken din til NOAS

Hvis du vil at NOAS skal se på saken din og vurdere om det er grunnlag for å sende omgjøringsbegjæring til UNE, må du sende oss en skriftlig fullmakt, og kopi av dokumentene i saken din. For mer info, trykk her: Rettshjelp etter avslag – Norsk organisasjon for asylsøkere (noas.no)

 

Les saken på arabisk her

 

Les mer:
UNE stopper returer til Gaza – UNE

Returstopp – UNE

UDI – midlertidig stopp i returer til Gaza