fbpx
top

Ulovlig fengsling på MR-bloggen

I et innlegg på MR-bloggen tar Cecilia Sognnæs i NOAS opp den kritikkverdige norske praksisen med å straffe asylsøkere for innreise med falske dokumenter. Høyesterett slo i sommer fast at norsk praksis hadde vært for streng og at Norge hadde brutt flyktningkonvensjonen.

Gjennom frivillig arbeid i NOAS har Cecilia bidratt til at to saker av denne typen er sendt til gjenopptakelseskommisjonen. NOAS avventer med spenning utfallet av disse sakene.

Les Cecilias blogginnlegg her.