fbpx
top

Uklart om afghanernes skjebne

En rekke afghanere befinner seg nå i Norge med FN-stridige avslag. Det må være åpenbart at ingen av disse blir returnert til Afghanistan bare noen uker før stornemndas prinsippvedtak foreligger, sier fung. generalsekretær i NOAS Sylo Taraku. – Dersom stornemnda beslutter at man heretter skal følge FNs anbefalinger, må det også være en selvfølge at afghanere fra utrygge områder får sine saker vurdert på nytt, i tråd med stornemndas beslutning.

 
Stornemnda, som er Utlendingsnemndas organ for prinsipielle saker, er i ferd med å ta stilling til hvorvidt afghanere fra utrygge områder skal returneres til Kabul selv om de mangler tilknytning der. En slik retur vil være i strid med klare anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Stornemndas beslutning er ventet å foreligge i juli.
 
Direktør i Utlendingsnemnda Terje Sjeggestad uttalte i flere medier 20. juni at stornemndas beslutning ikke vil få betydning for afghanere som tidligere har fått avslag, men kun for fremtidige vedtak. Dette kan tilsi at afghanere som tidligere har fått FN-stridige avslag, ikke kan forvente en ny vurdering selv hvis stornemnda beslutter å gå bort fra den FN-stridige praksisen.
 
– Vi tillater oss å håpe på en ryddig og helhetlig tilnærming fra norske myndigheters side. En rekke afghanere befinner seg nå i Norge med FN-stridige avslag. Norske myndigheter fikk i juni for ett år siden sterk kritikk av FN for å ville returnere disse. Det bør være åpenbart at ingen med FN-stridige vedtak blir returnert til Afghanistan bare noen uker før stornemndas prinsippvedtak foreligger, sier fung. generalsekretær i NOAS Sylo Taraku.
 
– Dersom stornemnda beslutter at man heretter skal følge FNs anbefalinger, må det også være en selvfølge at afghanere fra utrygge områder får sine saker vurdert på nytt, i tråd med stornemndas beslutning. Noe annet vil være helt uakseptabelt. En så tilfeldig og lite ryddig tilnærming vil stride både med folks rettsfølelse og med afghanernes rimelige forventninger om en rettferdig og rettssikker behandling.
 
 
Kontaktpersoner:
Fung. generalsekretær Sylo Taraku. Mobil: 97 18 01 76.
Juridisk rådgiver Andreas Furuseth. Mobil: 92 05 19 68.