fbpx
top

Uforsvarlige returer

I et leserinnlegg i VG 15.12.2009 ble NOAS utfordret med spørsmål om det ikke er farligere å bo i Irak for de hjemsendte irakerne enn for dem som allerede bor der, og om NOAS mener at vi skal «importere» også disse hit til Norge. Sentralt i asylordningen er prinsippet om ikke å returnere noen til et farlig sted. Norge og FN er uenige om hvorvidt byene Bagdad og Mosul er trygge nok til at retur dit er forsvarlig.


I et leserinnlegg 15.12. ble NOAS utfordret med spørsmål om det ikke er farligere å bo i Irak for de hjemsendte irakerne enn for dem som allerede bor der, og om NOAS mener at vi skal «importere» også disse hit til Norge.


Sentralt i asylordningen er prinsippet om ikke å returnere noen til et farlig sted. Norge og FN er uenige om hvorvidt byene Bagdad og Mosul er trygge nok til at retur dit er forsvarlig. Bombeangrepet som drepte rundt 130 mennesker i Bagdad rett etter returene av de 30 irakerne fant sted, bekrefter at FN hadde rett i sin vurdering av sikkerhetssituasjonen. NOAS mener ikke at alle fra konfliktområder skal komme hit, og vi tror heller ikke at alle ønsker å reise til Europa. Millioner av flyktninger søker beskyttelse i sine naboland. Norge har imidlertid ansvar for de relativt få som søker om beskyttelse her.

Sylo Taraku, NOAS